DNH SISTEM, družba za proizvodnjo in storitve d.o.o.