MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota